ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น Careguard ขนาด 3800ml.

รหัสสินค้า : MODEL : CG-0015

ไม่พบสินค้า

ราคา

520.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น CAREGUARD 

ประโยชน์ :

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เก็บฝุ่นไม่ทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย

วิธีใช้ :

ฉีดผลิตภัณฑ์ลงบนผ้าดันฝุ่น ทิ้งไว้สักครู่แล้วใช้ดันฝุ่นบนพื้นผิว

วิธีการเก็บรักษา :

เก็บไว้ในที่มิดชิด ห่างจากเด็ก,อาหารและสัตว์เลี้ยง

คำเตือน

1.ห้ามรับประทาน

2.ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนังหรือสูดดม

3.ขณะใช้ควรสวมถุงมือยาง รองเท้ายางและภายหลังการใช้ ควรล้างถุงมือ

ยาง รองเท้ายางและมือด้วยน้ำสบู่ทุกครั้ง

4.ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ ภาชนะบรรจุ ลงในแม่น้ำ คู คลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้พิษเบื้องต้น

1.หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดทุกครั้ง

2.หากเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดจนอาการระคายเคืองทุเลาหากไม่ทุเลา

ให้รีบไปพบแพทย์

3.หากกลืนกินผลิตภัณฑ์เข้าไปห้ามทำให้อาเจียนให้ดื่มน้ำหรือนมปริมาณมากๆ

แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันทีพร้อมภาชนะบรรจุและใบแทรกVisitors: 809,849